Upišite iznos kredita:
(npr. 20000 )
Upišite broj mjesečnih rata:
(npr za 5 godina: 5x12= 60)
Upišite kamatnu stopu (%):
(npr. 9.5)

za decimalu koristite tačku, a ne zarez!