Sponzorstva

Zašto sponzorstvo?

AutoMarket.ba posjećuju potencijalni kupci motornih vozila u BiH, što čini ovu grupu internet korisnika odličnom ciljnom skupinom za promociju usluga kao što su auto krediti i police osiguranja.Dvije najčešće odluke koje kupci prilikom kupovine vozila donose su odluka o finansiranju kupovine i odluka o osiguranju novo kupljenog vozila.AutoMarket.ba nudi informacije o auto kreditima i auto osuguranju na svakom objavljenom oglasu, što čini promotivnu poruku sponzora vidljivom stotinama hiljada posjetilaca svaki mjesec!

Tipovi sponzorstava

Sponzorstvo kreditnog kalkulatora

Sponzorstvo podrazumijeva postavljanje logotipa i kontakt informacija banke na svakom oglasu objavljenom na oglasniku u sekciji "Kredit".

Uz kontakt informacije postavlja se i link prema web stranici banke na kojoj posjetilac može dobiti više informacija o auto kreditima.

Sponzorstvo sekcije Osiguranje

Sponzorstvo podrazumijeva postavljanje logotipa i kontakt informacija osiguravajućeg društva na svakom oglasu objavljenom na oglasniku u sekciji "Osiguranje".

Uz kontakt informacije postavlja se i link prema web stranici osiguravajućeg društva na kojoj posjetilac može dobiti više informacija o kupovini police auto osiguranja.