Radne mašine: Same, Explorer 90 top, 2000 god., 14700 EUR